การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง งานเทศกาลผลไม้และของดีอำเภอน้ำยืน ประจำปีงบประมาณ 2566 อบต.ยางใหญ่ได้รับรางวัลรองชนะเริศอันดับที่ 1 ค่า

|