ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

องค์การบริหารส่วนตำบลยางใหญ่

ที่อยู่ : เลขที่ 119 หมู่ที่ 10

ตำบล ยางใหญ่ อำเภอ น้ำยืน

จังหวัด อุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34260

Facebook : https://th-th.facebook.com/yangyai.namyuen/

เบอร์โทรศัพท์ : 045-210-294-5

เหตุด่วนเหตุร้าย โทร. : 045-210-294-5

E-Mail : saraban@tambonyangyai.go.th