ทีมกู้ชีพ อบต.ยางใหญ่ ให้ออกรับผู้ป่วยที่บ้านยางใหญ่ มีอาการปวด,บวมแดง,เป็นฝีบริเวณหลัง

|

วันนี้ ( 19 มิถุนายน 2566 )

เวลา07.48 น.ทีมกู้ชีพ อบต.ยางใหญ่ ได้รับแจ้งจากศูนย์สั่งการ 1669 อุบลราชธานี ให้ออกรับผู้ป่วยที่บ้านยางใหญ่

มีอาการปวด,บวมแดง,เป็นฝีบริเวณหลัง ทีมกู้ชีพฯให้การช่วยเหลือและนำส่งโรงพยาบาลน้ำยืน

(ขออภัยที่เซนเซอร์คือสิทธิผู้ป่วย/ผู้บาดเจ็บ)

ภาพถ่าย เป็นเพียงการบันทึกการปฏิบัติงานของหน่วยกู้ชีพ อบต.ยางใหญ่ ไม่มีเจตนาที่จะดูหมิ่นผู้ได้รับบาดเจ็บ/ผู้ป่วย แต่ประการใด

🚑พบอุบัติเหตุ/เจ็บป่วยฉุกเฉิน โทรสายด่วน 1669

☎️ 082-281-8675 กู้ชีพ อบต.ยางใหญ่