ทีมกู้ชีพ อบต.ยางใหญ่ ไออกร่วมกับกู้ชีพ อบต.เก่าขามรับผู้บาดเจ็บฉุกเฉิน MC พ่วงข้างตกสะพานบ้านปลาขาวในบาดเจ็บ 3 ราย

|

วันนี้ ( 16 มิถุนายน 2566 )

เวลา08:33 น. ทีมกู้ชีพ อบต.ยางใหญ่ ได้รับแจ้งจากศูนย์สั่งการ 1669 อุบลราชธานี ให้ออกร่วมกับกู้ชีพ อบต.เก่าขามรับผู้บาดเจ็บฉุกเฉิน MC พ่วงข้างตกสะพานบ้านปลาขาวในบาดเจ็บ 3 รายทีมกู้ชีพฯ ให้การช่วยเหลือ และนำส่งโรงพยาบาลน้ำยืน

(ขออภัยที่เซนเซอร์คือสิทธิผู้ป่วย/ผู้บาดเจ็บ)

ภาพถ่าย เป็นเพียงการบันทึกการปฏิบัติงานของหน่วยกู้ชีพ อบต.ยางใหญ่ ไม่มีเจตนาที่จะดูหมิ่นผู้ได้รับบาดเจ็บ/ผู้ป่วย แต่ประการใด

🚑พบอุบัติเหตุ/เจ็บป่วยฉุกเฉิน โทรสายด่วน 1669

☎️ 082-281-8675 กู้ชีพ อบต.ยางใหญ่