ทีมกู้ชีพ อบต.ยางใหญ่ ไออกรับผู้ป่วยที่บ้านยางน้อย มีอาการเหนื่อย,อ่อนเพลีย,กินข้าวไม่ได้

|

วันนี้ ( 17 มิถุนายน 2566 )

เวลา11:49น.ทีมกู้ชีพ อบต.ยางใหญ่ ได้รับแจ้งจากศูนย์สั่งการ 1669 อุบลราชธานี ให้ออกรับผู้ป่วยที่บ้านยางน้อย

มีอาการเหนื่อย,อ่อนเพลีย,กินข้าวไม่ได้, ทีมกู้ชีพฯให้การช่วยเหลือและนำส่งโรงพยาบาลน้ำยืน

(ขออภัยที่เซนเซอร์คือสิทธิผู้ป่วย/ผู้บาดเจ็บ)

ภาพถ่าย เป็นเพียงการบันทึกการปฏิบัติงานของหน่วยกู้ชีพ อบต.ยางใหญ่ ไม่มีเจตนาที่จะดูหมิ่นผู้ได้รับบาดเจ็บ/ผู้ป่วย แต่ประการใด

🚑พบอุบัติเหตุ/เจ็บป่วยฉุกเฉิน โทรสายด่วน 1669

☎️ 082-281-8675 กู้ชีพ อบต.ยางใหญ่