นายสมัย พลศรี นายกอบต.ยางใหญ่ พร้อมคณะผู้บริหาร นำคณะทีมงานจิตอาสา สมาชิกสภา ผู้นำหมู่บ้าน ลงพื้นที่ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

|