ระงับเหตุเพลิงบริเวณหน้า รพสต.ตำบลยางใหญ่

|

วันศุกร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลยางใหญ่ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ได้นำรถดับเพลิงออกตรวจสอบและระงับเหตุบริเวณหน้า รพสต.ตำบลยางใหญ่ไว้เรียบร้อย

แจ้งเหตุเพลิงไหม้ 082-2817-247 ตลอด 24 ชม