ร่วมงานประเพณีบวงสรวงสักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ชาวอำเภอน้ำยืน ประจำปี 2566

|

17 มีนาคม 2566

นายสมัย พลศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางใหญ่

👉พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ พนักงานจ้างเหมาบริการ อบต.ยางใหญ่ เข้าร่วมงานประเพณีบวงสรวงสักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ชาวอำเภอน้ำยืน ประจำปี 2566 ณ บริเวณศาลเจ้าหลักเมือง อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี

👉เพื่อร่วมขบวนแห่ตามประเพณีสงกรานต์

👉เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมและสนับสนุนขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป