“วันต่อต้านยาเสพติดโลก” ประจำปี 2566

|

26 มิถุนายน 2566 “วันต่อต้านยาเสพติดโลก” อบตยางใหญ่ร่วมกับโรงเรียนบ้านยางใหญ่ และชุมชน รณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้แก่เยาวชน ประชาชน เกี่ยวกับปัญหายาเสพติด