วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดโครงการอบรม อปพร.หลักสูตรจัดตั้ง และนายสุภาพ ศรีนวล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลใหญ่ เข้าร่วมพิธีและออกเยี่ยมให้กำลังใจผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการจัดตั้งอปพร.ประจำปี 2566 ณ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี เขต 13

|