วันที่ 7 กรกฎาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลยางใหญ่ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดขบวนแห่ผลไม้ ในงานเทศกาลผลไม้และของดีอำเภอน้ำยืน ประจำปี พ.ศ.2566

|

วันที่ 7 กรกฎาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลยางใหญ่ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดขบวนแห่ผลไม้ ในงานเทศกาลผลไม้และของดีอำเภอน้ำยืน ประจำปี พ.ศ.2566

ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้นำชุมชน พนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้าง ชุมชนประชาชนตำบลยางใหญ่ ส่วนราชการในพื้นที่ และผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา คณะครูและน้องๆนักเรียนทุกคน

ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง ทำให้งานนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ขอบคุณมากค่ะ