วันที่ 9-12 มกราคม พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลยางใหญ่ ได้มีโครงการพัฒนาเพิ่มพัฒนาประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2566 ซึ่งได้เข้าศึกษาดูงานทั้งหมด 3 แห่ง ดังนี้1.เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ เข้าศึกษาดูงานในด้านการบริหารจัดการขยะ2.เทศบาลตำบลชากไทย เข้าศึกษาดูงานในด้านการบริหารจัดการหนี้สิน3.เทศบาลเมืองท่าใหม่ เข้าศึกษาดูงานในด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีนำทีมโดย :นายสมัย พลศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางใหญ่พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร

|