วันนี้ ( 12 มิถุนายน 2566 ) ทีมกู้ชีพ อบต.ยางใหญ่ ออกรับผู้ป่วยตั้งครรภ์39สัปดาห์ที่รพ.สต.ยางใหญ่ มีอาการ เหนื่อย เด็กดิ้นน้อยลง หายใจช้าฯ

|

วันนี้ ( 12 มิถุนายน 2566 )

เวลา 09.13 น.🚑🩺 ทีมกู้ชีพ อบต.ยางใหญ่ ได้รับแจ้งจากศูนย์สั่งการ 1669 อุบลราชธานี ให้ออกรับผู้ป่วยตั้งครรภ์39สัปดาห์ที่รพ.สต.ยางใหญ่ มีอาการ เหนื่อย เด็กดิ้นน้อยลง หายใจช้า ทีมกู้ชีพฯ ให้การช่วยเหลือ และนำส่งโรงพยาบาลน้ำยืน

(ขออภัยที่เซนเซอร์คือสิทธิผู้ป่วย/ผู้บาดเจ็บ)

ภาพถ่าย เป็นเพียงการบันทึกการปฏิบัติงานของหน่วยกู้ชีพ อบต.ยางใหญ่ ไม่มีเจตนาที่จะดูหมิ่นผู้ได้รับบาดเจ็บ/ผู้ป่วย แต่ประการใด

🚑พบอุบัติเหตุ/เจ็บป่วยฉุกเฉิน โทรสายด่วน 1669

☎️ 082-281-8675 กู้ชีพ อบต.ยางใหญ่