วันนี้ ( 17 กรกฎาคม 2566 )ทีมกู้ชีพ อบต.ยางใหญ่ ออกรับผู้ป่วยที่ รพสต.ยางใหญ่ ผู้ป่วยมีน้ำไหลออกจากช่องท้องที่เจาะด้านซ้าย(โรคตับแข็ง)ฯ

|

เวลา10:52น. ทีมกู้ชีพ อบต.ยางใหญ่ ได้รับแจ้งจากศูนย์สั่งการ 1669 อุบลราชธานี ให้ออกรับผู้ป่วยที่ รพสต.ยางใหญ่ ผู้ป่วยมีน้ำไหลออกจากช่องท้องที่เจาะด้านซ้าย(โรคตับแข็ง) ทีมกู้ชีพฯให้การช่วยเหลือและนำส่งโรงพยาบาลน้ำยืน

(ขออภัยที่เซนเซอร์คือสิทธิผู้ป่วย/ผู้บาดเจ็บ)

ภาพถ่าย เป็นเพียงการบันทึกการปฏิบัติงานของหน่วยกู้ชีพ อบต.ยางใหญ่ ไม่มีเจตนาที่จะดูหมิ่นผู้ได้รับบาดเจ็บ/ผู้ป่วย แต่ประการใด

🚑พบอุบัติเหตุ/เจ็บป่วยฉุกเฉิน โทรสายด่วน 1669

☎️ 082-281-8675 กู้ชีพ อบต.ยางใหญ่