วันนี้ ( 5 กรกฎาคม 2566 ) ทีมกู้ชีพ อบต.ยางใหญ่ ออกรับผู้ป่วยฉุกเฉินที่ รพสต.ยางใหญ่ อาการ เจ็บแน่นหน้าอก หายใจไม่สะดวกฯ

|

เวลา11:29น. ทีมกู้ชีพ อบต.ยางใหญ่ ได้รับแจ้งจากศูนย์สั่งการ 1669 อุบลราชธานี ให้ออกรับผู้ป่วยฉุกเฉินที่ รพสต.ยางใหญ่ อาการ เจ็บแน่นหน้าอก หายใจไม่สะดวก ทีมกู้ชีพฯให้การช่วยเหลือและนำส่งโรงพยาบาลน้ำยืน

(ขออภัยที่เซนเซอร์คือสิทธิผู้ป่วย/ผู้บาดเจ็บ)

ภาพถ่าย เป็นเพียงการบันทึกการปฏิบัติงานของหน่วยกู้ชีพ อบต.ยางใหญ่ ไม่มีเจตนาที่จะดูหมิ่นผู้ได้รับบาดเจ็บ/ผู้ป่วย แต่ประการใด

🚑พบอุบัติเหตุ/เจ็บป่วยฉุกเฉิน โทรสายด่วน 1669

☎️ 082-281-8675 กู้ชีพ อบต.ยางใหญ่