วันพุธ ที่ 6 กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลยางใหญ่ ได้จัดโครงการฝึกอบรมโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

|

องค์การบริหารส่วนตำบลยางใหญ่ ได้จัดโครงการฝึกอบรมโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี นายสุภาพ ศรีนวล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางใหญ่ เป็นประธานในพิธีเปิด และนางสาวมณีรัตน์ แก้วพวง นักวิชาการสาธาณสุข รพ.สต.ตำบลยางใหญ่ เป็นวิทยากรในโครงการ