องค์การบริหารส่วนตำบลยางใหญ่ มอบเงินช่วยเหลือ เยียวยา ครอบครัวผู้ประสบอุบัติเหตุทางน้ำ จำนวน 2 ราย

|