โครงการฝึกอบรมหลักสูตรทบทวน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) องค์การบริหารส่วนตำบลยางใหญ่ ประจำปี พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 22-24 สิงหาคม 2566 ณ ศูนย์ฝึกอบรมและกู้ภัย ห้างหุ้นส่วนจำกัด แจ๊คไฟร์เรซคิว เทรนนิ่ง เซอร์วิส

|