10 พฤษภาคม 2566 ทีมกู้ชีพ อบต.ยางใหญ่ ไออกรับผู้บาดเจ็บฉุกเฉินที่ รพสต.ยางใหญ่ พบผู้ป่วย เพศชาย 1 ราย อายุ 60 ปีฯ

|

วันนี้ ( 10 พฤษภาคม 2566 )

เวลา 09:39 น.🚑🩺 ทีมกู้ชีพ อบต.ยางใหญ่ ได้รับแจ้งจากศูนย์สั่งการ 1669 อุบลราชธานี ให้ออกรับผู้บาดเจ็บฉุกเฉินที่ รพสต.ยางใหญ่ พบผู้ป่วย เพศชาย 1 ราย อายุ 60 ปี โดนสังกะสีบาดที่ศรีษะเป็นแผลเปิด ทีมกู้ชีพฯ ให้การช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้น และนำส่งโรงพยาบาลน้ำยืน

(ขออภัยที่เซนเซอร์คือสิทธิผู้ป่วย/ผู้บาดเจ็บ)

ภาพถ่าย เป็นเพียงการบันทึกการปฏิบัติงานของหน่วยกู้ชีพ อบต.ยางใหญ่ ไม่มีเจตนาที่จะดูหมิ่นผู้ได้รับบาดเจ็บ/ผู้ป่วย แต่ประการใด

🚑พบอุบัติเหตุ/เจ็บป่วยฉุกเฉิน โทรสายด่วน 1669

☎️ 082-281-8675 กู้ชีพ อบต.ยางใหญ่