11 พฤษภาคม 2565 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ยางใหญ่ ได้ออกฉีดพ้นฆ่าเชื้อโควิด19 ตามศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

|