สิงหาคม 2566

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรทบทวน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) องค์การบริหารส่วนตำบลยางใหญ่ ประจำปี พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 22-24 สิงหาคม 2566 ณ ศูนย์ฝึกอบรมและกู้ภัย ห้างหุ้นส่วนจำกัด แจ๊คไฟร์เรซคิว เทรนนิ่ง เซอร์วิส

อ่านเพิ่มเติม »

คณะกรรมการทำลายบัตรเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลยางใหญ่ ได้ดำเนินการทำลายบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีการเผาเสร็จเรียบร้อยแล้ว ในวันที่ 18 สิงหาคม 2566 ณ ที่ทำการองค์บริหารส่วนตำบลยางใหญ่

อ่านเพิ่มเติม »

โรคไข้เลือดออกกำลังระบาด องค์การบริหารส่วนตำบลยางใหญ่ ร่วมกับ รพ.สต.ยางใหญ่ ผู้นำชุมชน อสม.ตำบลยางใหญ่ ลงพื้นที่ฉีดพ่นควันกำจัดยุงลายให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลยางใหญ่ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้

อ่านเพิ่มเติม »