( 29พฤษภาคม 2566 ) เวลา 08:33 น.ทีมกู้ชีพ อบต.ยางใหญ่ ได้รับแจ้งจากศูนย์สั่งการ 1669 อุบลราชธานี ให้ออกรับผู้ป่วยที่บ้านหมองม่วง พบผู้ป่วย เพศชาย 1 ราย อายุ 27 ปี อาการผู้ป่วยมีอาการเอะอะโวยวาย,ทำลายข้าวของ(จิตเวช)

|

วันนี้ ( 29พฤษภาคม 2566 )

เวลา 08:33 น.🚑🩺 ทีมกู้ชีพ อบต.ยางใหญ่ ได้รับแจ้งจากศูนย์สั่งการ 1669 อุบลราชธานี ให้ออกรับผู้ป่วยที่บ้านหมองม่วง พบผู้ป่วย เพศชาย 1 ราย อายุ 27 ปี อาการผู้ป่วยมีอาการเอะอะโวยวาย,ทำลายข้าวของ(จิตเวช) ทีมกู้ชีพฯ ให้การช่วยเหลือ และนำส่งโรงพยาบาลน้ำยืน

(ขออภัยที่เซนเซอร์คือสิทธิผู้ป่วย/ผู้บาดเจ็บ)

ภาพถ่าย เป็นเพียงการบันทึกการปฏิบัติงานของหน่วยกู้ชีพ อบต.ยางใหญ่ ไม่มีเจตนาที่จะดูหมิ่นผู้ได้รับบาดเจ็บ/ผู้ป่วย แต่ประการใด

🚑พบอุบัติเหตุ/เจ็บป่วยฉุกเฉิน โทรสายด่วน 1669

☎️ 082-281-8675 กู้ชีพ อบต.ยางใหญ่