( 31 พฤษภาคม 2566 ) เวลา 10:06 น. ทีมกู้ชีพ อบต.ยางใหญ่ ได้รับแจ้งจากศูนย์สั่งการ 1669 อุบลราชธานี ให้ออกรับผู้ป่วยเจ็บฉุกเฉินที่ รพ.สต ยางใหญ่ พบผู้ป่วย 1 รายอายุ 20 ปี อาการมือเท้าบวมและชา(คนท้อง)

|

วันนี้ ( 31 พฤษภาคม 2566 )

เวลา 10:06 น.ทีมกู้ชีพ อบต.ยางใหญ่ ได้รับแจ้งจากศูนย์สั่งการ 1669 อุบลราชธานี ให้ออกรับผู้ป่วยเจ็บฉุกเฉินที่ รพ.สต ยางใหญ่ พบผู้ป่วย 1 รายอายุ 20 ปี อาการมือเท้าบวมและชา(คนท้อง)ทีมกู้ชีพฯ ให้การช่วยเหลือ และนำส่งโรงพยาบาลน้ำยืน

(ขออภัยที่เซนเซอร์คือสิทธิผู้ป่วย/ผู้บาดเจ็บ)

ภาพถ่าย เป็นเพียงการบันทึกการปฏิบัติงานของหน่วยกู้ชีพ อบต.ยางใหญ่ ไม่มีเจตนาที่จะดูหมิ่นผู้ได้รับบาดเจ็บ/ผู้ป่วย แต่ประการใด

🚑พบอุบัติเหตุ/เจ็บป่วยฉุกเฉิน โทรสายด่วน 1669

☎️ 082-281-8675 กู้ชีพ อบต.ยางใหญ่