อบต.ยางใหญ่ จ.อุบลราชธานี

โครงการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุตำบลยางใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 วันที่ 19 กันยายน 2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลยางใหญ่ อ.น้ำยืน และวันที่ 20 กันยายน 2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ อ.โขงเจียม

อ่านเพิ่มเติม »

วันพุธ ที่ 6 กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลยางใหญ่ ได้จัดโครงการฝึกอบรมโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

องค์การบริหารส่วนตำบลยางใ

อ่านเพิ่มเติม »

วันอังคาร ที่ 5 กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลยางใหญ่ ได้จัดโครงการฝึกอบรมโครงการควบคุมโรคขาดสารอาหารไอโอดีน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

องค์การบริหารส่วนตำบลยางใ

อ่านเพิ่มเติม »

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรทบทวน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) องค์การบริหารส่วนตำบลยางใหญ่ ประจำปี พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 22-24 สิงหาคม 2566 ณ ศูนย์ฝึกอบรมและกู้ภัย ห้างหุ้นส่วนจำกัด แจ๊คไฟร์เรซคิว เทรนนิ่ง เซอร์วิส

อ่านเพิ่มเติม »

คณะกรรมการทำลายบัตรเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลยางใหญ่ ได้ดำเนินการทำลายบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีการเผาเสร็จเรียบร้อยแล้ว ในวันที่ 18 สิงหาคม 2566 ณ ที่ทำการองค์บริหารส่วนตำบลยางใหญ่

อ่านเพิ่มเติม »