ข่าวประชาสัมพันธ์

( 30 พฤษภาคม 2566 ) เวลา 21:49 น. ทีมกู้ชีพ อบต.ยางใหญ่ ได้รับแจ้งจากศูนย์สั่งการ 1669 อุบลราชธานี ให้ออกรับผู้บาดเจ็บฉุกเฉินที่บ้านยางน้อย พบผู้ป่วย1รายอายุ10ปีมีอาการปวดท้อง,อาเจียน

วันนี้ ( 30 พฤษภาคม 2566

อ่านเพิ่มเติม »

( 30 พฤษภาคม 2566 ) เวลา 12:46 น.ทีมกู้ชีพ อบต.ยางใหญ่ ได้รับแจ้งจากศูนย์สั่งการ 1669 อุบลราชธานี ให้ออกรับผู้บาดเจ็บฉุกเฉินที่รพสต.ยางใหญ่ พบผู้ป่วย 1 รายอายุ 92ปี หกล้ม เจ้บไหล่ขวาและแขนขวา

วันนี้ ( 30 พฤษภาคม 2566

อ่านเพิ่มเติม »

( 29 พฤษภาคม 2566 ) เวลา 16:02 น.ทีมกู้ชีพ อบต.ยางใหญ่ ได้รับแจ้งจากศูนย์สั่งการ 1669 อุบลราชธานี ให้ออกรับผู้บาดเจ็บฉุกเฉินMC + MCร่วมกับกู้ชีพ อบต.บุเปือยที่บ้านน้ำซับ พบผู้ป่วย 3 ราย

วันนี้ ( 29 พฤษภาคม 2566

อ่านเพิ่มเติม »

( 29พฤษภาคม 2566 ) เวลา 08:33 น.ทีมกู้ชีพ อบต.ยางใหญ่ ได้รับแจ้งจากศูนย์สั่งการ 1669 อุบลราชธานี ให้ออกรับผู้ป่วยที่บ้านหมองม่วง พบผู้ป่วย เพศชาย 1 ราย อายุ 27 ปี อาการผู้ป่วยมีอาการเอะอะโวยวาย,ทำลายข้าวของ(จิตเวช)

วันนี้ ( 29พฤษภาคม 2566 )

อ่านเพิ่มเติม »

( 25พฤษภาคม 2566 ) เวลา 13:10 น. ทีมกู้ชีพ อบต.ยางใหญ่ ได้รับแจ้งจากศูนย์สั่งการ 1669 อุบลราชธานี ให้ออกรับผู้ป่วยอุบัติเหตุ หน้าโรงเรียนบ้านโนนสวาง พบผู้ป่วย เพศหญิง 1 ราย อายุ 57 ปี อาการผู้ป่วยวูบตกรถจักรยานยนต์หัวฟาดพื้นศีรษะบวม

วันนี้ ( 25พฤษภาคม 2566 )

อ่านเพิ่มเติม »

( 22พฤษภาคม 2566 ) ทีมกู้ชีพ อบต.ยางใหญ่ ไออกรับผู้ป่วยฉุกเฉิน ที่บ้านยางใหญ่ พบผู้ป่วย เพศหญิง 1 ราย อายุ 75 ปี อาการผู้ป่วย เหนื่อย วิงเวียน

วันนี้ ( 22พฤษภาคม 2566 )

อ่านเพิ่มเติม »

วันนี้ ( 17 พฤษภาคม 2566 ) เวลา 15:12 น.ทีมกู้ชีพ อบต.ยางใหญ่ ออกรับผู้ป่วยฉุกเฉิน ที่บ้านสวายน้อย พบผู้ป่วย เพศหญิง 1 ราย อายุ 69 ปี อาการผู้ป่วยช็อคตัวเกร็ง

วันนี้ ( 17 พฤษภาคม 2566

อ่านเพิ่มเติม »

13 พฤษภาคม 2566 ทีมกู้ชีพ อบต.ยางใหญ่ ออกรับผู้บาดเจ็บฉุกเฉินอุบัติเหตุ ตกต้นไม้ ที่บ้านมหาชัย พบผู้ป่วย เพศชาย 1 ราย อายุ 50 ปีฯ

วันนี้ ( 13 พฤษภาคม 2566

อ่านเพิ่มเติม »