สปสช. อบต.ยางใหญ่

โครงการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุตำบลยางใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 วันที่ 19 กันยายน 2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลยางใหญ่ อ.น้ำยืน และวันที่ 20 กันยายน 2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ อ.โขงเจียม

อ่านเพิ่มเติม »