โครงการ/กิจกรรม

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดโครงการอบรม อปพร.หลักสูตรจัดตั้ง และนายสุภาพ ศรีนวล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลใหญ่ เข้าร่วมพิธีและออกเยี่ยมให้กำลังใจผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการจัดตั้งอปพร.ประจำปี 2566 ณ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี เขต 13

อ่านเพิ่มเติม »

การฝึกอบรมโครงการจัดตั้ง อปพร.ประจำปี พ.ศ.2566 ณ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี เขต 13 จำนวน 70 คน ประกอบด้วย อปพร.จากอบต.ยางใหญ่ จำนวน 50 คน และอบต.โดมประดิษฐ์ จำนวน 20 คน ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2566

อ่านเพิ่มเติม »

วันที่ 9-12 มกราคม พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลยางใหญ่ ได้มีโครงการพัฒนาเพิ่มพัฒนาประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2566 ซึ่งได้เข้าศึกษาดูงานทั้งหมด 3 แห่ง ดังนี้1.เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ เข้าศึกษาดูงานในด้านการบริหารจัดการขยะ2.เทศบาลตำบลชากไทย เข้าศึกษาดูงานในด้านการบริหารจัดการหนี้สิน3.เทศบาลเมืองท่าใหม่ เข้าศึกษาดูงานในด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีนำทีมโดย :นายสมัย พลศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางใหญ่พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร

อ่านเพิ่มเติม »